Buổi họp mặt giữa Ban tổ chức, khách mời và ứng viên chương trình "Hành trình tìm kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh"