Hoa Binh Construction - 30 NĂM - HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC VÀ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ VÌ MỘT TRÁI ĐẤT LUÔN XANH NGỜI

Hòa Bình hăng hái bước tới giấc mơ Việt Nam muôn đời tươi đẹp, một thế giới có muôn người được vui. Và Hòa Bình chung tay cùng Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh thực hiện ước mơ...một trái đất luôn xanh ngời.