"Hồn dân tộc" - sứ mệnh lịch sử với tình yêu biển đảo quê hương

Biển đảo Việt Nam – một phần máu thịt của Tổ quốc không thể tách rời, để tiếp nối tinh thần yêu nước của các thế hệ đi trước và truyền đi làn sóng thông điệp về biển đảo, Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh cùng Hội Đá cảnh – Đá phong thủy sẽ triển khai đề án “Hồn dân tộc” với mục đích đưa tảng đá thiêng từ quê hương Bác gởi về nơi đảo xa. Những tảng đá mang tên “hồn dân tộc”…