Khởi nguồn từ tự nhiên, an toàn và hiệu quả " WONDERA CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG"

Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung người sáng lập thương hiệu Dược Mỹ phẩm WONDERA đem vẻ đẹp tâm hồn, tấm lòng nhân hậu đồng hành cùng Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh thực hiện các hoạt động chung tay vì cộng đồng, giữ gìn và bảo vệ môi trường