Ô nhiễm môi trường vẫn "nhức nhói" giữa lòng TPHCM

Ô nhiễm môi trường – vấn đề đã “quá quen thuộc” với xã hội hiện đại, đặc biệt là tại TPHCM – Trung tâm kinh tế xã hội lớn hàng đầu ở nước ta. Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của con người và màu xanh của thế hệ tương lai đang dần kiệt quệ.