[TALK SHOW] Nhìn về Đại Dương - Số 01

Dẫu biết rằng sẽ có nhiều những khó khăn trong chuyến Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh, nhưng chúng tôi tin rằng với sự cộng sức của những chuyên gia, những Doanh nhân, nghệ sĩ và những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng sẽ góp phần vào Ngọn lửa Hành trình, soi sáng cho con đường sứ mệnh của chúng tôi. Và Talk Show "Nhìn về Đại Dương" sẽ là một bước đệm để chúng tôi truyền đi mạnh mẽ hơn thông điệp mà "Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh" muốn hướng đến những người dân Việt.