Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 04

Chất lượng cuộc sống được quyết định bởi môi trường xung quanh. Thế nhưng dường như có sự “tỷ lệ nghịch” giữa môi trường và phát triển của kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Làm thế nào để giải quyết vấn đề môi trường trên con đường phát triển kinh tế? Phương hướng đế xây dựng mô hình “Doanh nghiệp xanh” đang dần hình thành trong nền kinh tế nước ta. Đó là những nội dung được 3 vị khách mời chia sẻ trong buổi talkshow số 4 với chủ đề "Doanh nhân hướng về môi trường xanh".