Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 05

Sự biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tự nhiên từ lâu đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, nó không chỉ đe dọa trực tiếp đến môi trường sống, hệ sinh thái trên trái đất mà còn tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người trong đó có Việt Nam. Sự biến đổi môi trường dưới tác động của sự phát triển của kinh tế, hoạt động sản xuất của con người dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong bối cảnh Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.