Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 06

Với bức tranh môi trường hiện nay đã dấy lên nhiều bức xúc, nhiều nỗi lo cũng như những khó khăn trong công cuộc trả màu xanh cho thế hệ mai sau. Trước những thử thách đó Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh đã thắp lên những tia hi vọng đầu tiên dù đâu đó vẫn còn nhiều bất cập.