Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 08

Thảm họa từ ô nhiễm môi trường là câu chuyện chưa bao giờ được đề cập nhiều như hôm nay. Tình trạng ô nhiễm môi trường tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu vãn nếu mỗi người dân biết góp sức của mình, chung tay bảo vệ môi trường. Hãy vì tương lai một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.