Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 09

Trái đất là ngôi nhà chung của con người và muôn loài, cùng với tiến trình phát triển của xã hội thì cái nôi sự sống ngày một bị hủy hoại. Dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế chúng ta đang khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Từ đất đai, nguồn nước, biển và đại dương cho đến không khí đều đang bị suy thoái trầm trọng. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là chúng ta đang phát triển hay đang tự đưa số phận của mình đến con đường diệt vong khi tự tay hủy hoại đi màu xanh của Trái đất