Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 10

Chúng ta đôi khi chỉ cần thay đổi những thói quen rất nhỏ như tái sử dụng đồ dùng, tái chế rác thải, trồng cây xanh, sử dụng túi vải ... ở đời sống hàng ngày cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường xanh. Vì vậy, Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người cùng chung tay thay đổi và thực hiện nhiều hơn những thói quen và hành động nhỏ để góp phần tạo tác động tích cực đến môi trường và cuộc sống.