Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 13

Bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu ảnh hưởng đến sức khỏe con người và thiên nhiên.