Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh số 2

Tình yêu về biển đảo từ lâu đã được nhắc đến như một nét văn hóa tinh thần truyền thống của tất cả thế hệ người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để hun đúc, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo làm sao để ngày một vững bền là một vấn đề cần thiết đặt ra.