Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh số 3

Sự phát triển của kinh tế kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường. Làm thế nào để phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo môi trường xanh bền vững. Đó chính là nội dung chính của buổi Talkshow “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững” của Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh số thứ 3.