Thiếu tướng Bùi Trung Dũng

Thành viên Hội đồng chuyên môn

Phó tư lệnh
Cảnh Sát Biển Việt Nam