Chu Loan

Phó trưởng ban thường trực

Nhà báo - Tổng thư ký tạp chí Biển Việt Nam
Chủ tịch HĐQT công ty CP bảo trợ
truyền thông PL