Đặng Ngọc Khánh Tín

Trưởng ban truyền thông

Giám đốc truyền thông
công ty CP AC Media Group