Giải thưởng và danh hiệu

Giải thưởng:

 • Giải thưởng bao gồm tiền mặt và hỗ trợ hành trình Tân Đại sứ trong vòng 01 năm dự kiến tổng giá trị lên đến: 4.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).
 • Cúp biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Dự kiến các Danh hiệu (dự kiến 12 danh hiệu):

 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH (01 nam và 01 nữ);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Tài năng (Ca hát, kịch…);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Môi trường (Thực hiện dự án vì môi trường xanh sạch đẹp);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Hòa bình (Thông điệp hòa bình gửi cộng đồng thế giới);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Nhân ái (Thực hiện dự án vì người nghèo không nơi nương tựa hoặc vì trẻ em xã đảo nghèo);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Cộng đồng (Tổ chức các chương trình sự kiện vì cộng đồng xã hội);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Thương hiệu biển (Triển khai các đề án khai thác, phát triển kinh tế từ ẩm thực biển hay du lịch biển);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Ngoại giao (Kết nối Doanh nhân, cộng đồng các tỉnh thành trong cả nước để tạo nên sức mạnh cộng đồng vì biển đảo quê hương);
 • ĐẠI SỨ ĐẠI DƯƠNG XANH Thân thiện (Thực hiện các sự kiện về trẻ thơ, các trường học cấp 1, 2, 3 và Đại học);
 • Đại sứ Thời trang;
 • Đại sứ Sắc đẹp.

Sau khi nhận danh hiệu Đại sứ sẽ đồng hành cùng Ban tổ chức chương trình và cộng đồng để thực hiện sứ mệnh theo kế hoạch trong thời gian 01 năm.

(Tên các danh hiệu sẽ được thay đổi điều chỉnh để phù hợp với thực tế trong quá trình đánh giá).

Tin liên quan