Hội đồng chuyên môn

NSND Lê Tiến Thọ
Cố vấn chương trình
Chủ tịch hội nghệ sĩ - Sân khấu VIệt Nam Nguyên thứ trưởng bộ văn hoá TT&DL
Ông Tạ Đình Thi
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam
Tiến sĩ Nguyên Hữu Ninh
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Thành viên giải Nobel Hòa Bình Thế Giới
Nhà báo Hoàng Thị Huệ
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Tổng biên tập Tạp chí Biển Việt Nam
Ông Ngô Văn Cương
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Trường ban Thanh Niên Nông Thôn Trung Ương Đoàn
Thiếu tướng Bùi Trung Dũng
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Phó tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam