Ngôi Sao Tiếng Hát Đại Dương

Tải mẫu đơn đăng ký tham gia tại đây:

Hoặc điền thông tin vào Form bên dưới
Họ và tên (*)
Ngày, tháng, năm sinh (*)
Địa chỉ (*)
Nơi công tác (*)
Chức vụ (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Di động (*)
Giải thưởng đã dạt được
Tiết mục dự thi
(*) Vui lòng ghi rõ bài hát và tác giả