Nguyễn Đình Tùng

Trưởng ban ngoại giao

Chủ tịch HĐQT tập đoàn
Đại Sơn Tùng

ĐẠI SƠN TÙNG GROUP

Địa chỉ: 584/A tổ 11 Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại: 02513600285
Mã số thuế:3602230503
Email: daisontunggroup@gmail.com

Nghành nghề hoạt động: