NSND Lê Tiến Thọ

Cố vấn chương trình

Chủ tịch hội nghệ sĩ - Sân khấu VIệt Nam
Nguyên thứ trưởng bộ văn hoá TT&DL