Vùng biển nước ta có khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa, được phân bố đều theo chiều dài của bờ biển đất nước. Với vị trí đặc biệt quan trọng như một tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ sườn phía Đông của đất nước. Một số đảo ven bờ còn có vị trí quan trọng được sử dụng làm các điểm mốc quốc gia trên biển để thiết lập đường cơ sở ven bờ lục địa Việt Nam, từ đó xác định vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, làm cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.
NSND Lê Tiến Thọ
Cố vấn chương trình
Chủ tịch hội nghệ sĩ - Sân khấu VIệt Nam
Nguyên thứ trưởng bộ văn hoá TT&DL
Ông Tạ Đình Thi
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Tổng Cục Trưởng
Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam
Tiến sĩ Nguyên Hữu Ninh
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Thành viên giải Nobel
Hòa Bình Thế Giới
Nhà báo Hoàng Thị Huệ
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Tổng biên tập
Tạp chí Biển Việt Nam
Ông Ngô Văn Cương
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Trường ban Thanh Niên Nông Thôn
Trung Ương Đoàn
Thiếu tướng Bùi Trung Dũng
Thành viên Hội đồng chuyên môn
Phó tư lệnh
Cảnh Sát Biển Việt Nam
Tin tức - Sự kiện